Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

Opet fesztivál

Opet fesztivál

Az OPET fesztivál 

 

Az Opet Fesztivál (heb nefer en Ipet)] egy ókori egyiptomi fesztivál volt, amelyet évente rendeztek meg Thébában (Luxor) az Újbirodalomban és a későbbi időszakokban, az évszak második hónapjában (Akhet, a Nílus áradása).

248591465_2321121961356815_8923125574332938899_n.jpg

A fesztivál keretében Théba főistenét újra összeházasították feleségével Mut istennővel, hogy ezzel biztosítsák Amun Ré termékenységét, ezáltal a város termékenységét, fellendülését egyaránt. A fesztivál egy rituális körmenetet tartalmazott, melyen egy szertartásos hajókon a karnaki Amon templomból és Mut templomból átvitték az istenségeket a Luxor Templomba, ahol megtörtént a házassági ceremónia. Ez volt a legfőbb isten, Amun Ré, a felesége, Mut istennő és fiuk Khonsu isten kultikus és rituális körmenete. A luxori templomban, a Születésszobában került a rituális házasságkötési szertartásra, melyen csak a legfőbb papok és a fáraó vett részt. A ceremónia lelkileg összekapcsolta a fáraót Amun Ré-vel, hogy biztosítsa a fáraó termékenységét, és megerősítse a fáraót közvetítő szerepét az istenek és Egyiptom között. A házasságkötési ceremónia során a fáraó szertartásosan újjászületett egy újra koronázási szertartáson keresztül, hangsúlyozva a fáraó termékeny természetét és legitimálva isteni jogát az uralkodáshoz.

248477973_2320246578111020_3807221880211360450_n.jpg

Az Opet Fesztivál a 18. dinasztia hatalomra kerülésével a korai Újbirodalom legfontosabb fesztiváljává vált, miután kiűzték a hükszoszokat, akik 200 éven át elfoglalták a Nílus völgyének északi részét. Egyiptom új uralkodói a hatalmuk megszilárdítása érdekében a győzelem megünneplésére hatalmas hálaadó ünnepséget rendeztek. III. Thotmesz uralkodása alatt (Kr. e . 1458-1426) az Opet fesztivál már nem csak a birodalom fennmaradásának hálaadó ünnepsége volt, hanem Théba gazdagságát elősegítő ceremónia is. A város isteni hármasságát adó fő istenségek ünneplésével kívánták ezt elérni. Látványos ceremóniával az isteni nász megújításával az istenségek boldogságát és jólétét kívánták biztosítani. Hiszen, ha a várost védelmező istenek boldogok, akkor a város biztonságban van, a bőség és a fejlődés folyamatos lesz…. mert „mint fent, úgy lent”.

255127197_2335374276598250_7908471243925788988_n.jpg255014829_2335374216598256_8562823813177645658_n.jpg

Az új birodalom egyiptomi társadalma az istenek nagylelkűségére támaszkodott annak biztosítására, hogy megkapják, amit akartak. Az egyiptomiak minden természeti eseményt meghatározott istenek jelének vagy beavatkozásának tekintettek. Az istenségek biztosították az univerzum természetes rendjét (ma'at). Az istenek megnyugtatása, elégedettsége érdekében az egyiptomiak rendszeresen felajánlásokat tettek áldozatokkal, imákkal és ünnepekkel. Ezen a szimbiotikus kapcsolaton keresztül igyekeztek hatással lenni az istenekre, azok viselkedésére. Az Opet Fesztivál az istenek és az egyiptomi társadalom közötti alapvető kommunikáció jelentette a luxori templom szülőszobájában megtartott újjászületési szertartáson keresztül, mely a fáraót az istenek közvetítőjévé avatta azzal, hogy Amun-Re fiaként újjászületett. Ez az újjászületés elősegítette a fáraó termékenységét, és biztosította az uralkodáshoz való jogát, megerősítve isteni származását. Az Opet Fesztivál szerepe volt, hogy biztosítsa a következő évben a földek termékenységét, a Nílus bőséges áradását, termés gazdagságát.

Nem csak a fáraó volt aktív a fesztivál alatt; a tengerészek és a katonák voltak a fesztivál legkiemelkedőbb nem vallásos csoportjai. Az oszlopcsarnok domborművei mutatják, hogy nagyszámú civil és katonai tisztviselő vett részt az Opet Fesztivál előkészítésében és lebonyolításában. A városi lakosságnak fontos szerepe volt a fesztivál lebonyolításában. II. Ramszesz idején a fesztivál zavartalan megrendezéséért felelős csoportok a polgári közigazgatás tagjai, tartományi kormányzók, határőr tisztviselők, a belső gazdasági osztályok vezetői, a városi tisztviselők vezetői, valamint a városi rendfenntartók vezetői, és a papság felsőbb rangjai.

A papságnak különösen szerepe volt az ünnepségeket. Nem csak az istenségekkel kapcsolatos szent menetben vettek részt, hanem varázslatokat és himnuszokat szavaltak a folyóparti lakosság körében, hogy biztosítsák az áhítatot.

Az egyszerű emberek szinte egyáltalán nem vettek részt vallási szertartásokban; ez volt a papi osztály szent felelőssége. A fáraó közvetítőként működött az egyiptomi társadalom és az istenek között, a mindennapi életben épp úgy, mint a luxori templomban tartott fesztivál idején egyaránt. Amon Ré isten egyesülése a fáraóval egyszerre volt testi és lelki, szellemi egyesülés, egyfajta szimbiózis. A fáraó biztosította az istenség részére a kívánt szertartásokat, felajánlásokat, áldozatokat, vagyis a jólétéhez szükséges dolgokat, és ezért cserébe az istenség biztosította a fáraó (és országa) jólétét hasonlóképpen.

1024px-karnak4.jpg

A fáraó az istenséggel való egyesüléssel biztosította a köznép előtt, isteni termékenységét, és Egyiptom feletti uralkodási jogát, melyet így újítottak meg, mint egy fajta „szerződéskötést, szerződéshosszabbítást”. Az istenség örökké megújuló emberi edénye pedig nem más, mint az uralkodó király maga. Az Opet ünnep gondoskodott arról, hogy Egyiptomnak újabb termékeny éve legyen; népességnövekedés, nagy termés és a Nílus nagy elöntése révén. A fáraó vallási szerepét az Opet Fesztivál is megerősítette, megerősítette szerepüket, mint „Amun-Ré, az istenek királya első prófétája”, mely Egyiptom legszentebb címe volt.

A termékenység előmozdítása a fesztiválon megerősítette a fáraói leszármazási vonal érvényességét, lehetővé téve, hogy a királyi család fenntarthassa a hatalmát a társadalmi osztályok felett. Az Opet Fesztivál alatti vallási szertartások helyreállították és megerősítették, hogy a fáraó birtokában volt a királyi Ká-nak, a különleges összekötő léleknek, életerőnek, mely kapocs az istenek és az emberek között. Ez az életerő hatotta át Egyiptom minden törvényes fáraójának testét, és annak halálakor átköltözött a régi uralkodóból az újba. Egy ilyen folyamat éves megerősítése segítette a király tekintélyének megerősítését.

800px-karnak_temples.jpg

A karnaki Amun-templom és a luxori templom volt Théba vallási központja, melyeket a Nílus keleti partján építettek.  Úgy tartották, hogy a karnaki templom valódi különleges spirituális helyszín volt. Egyszerre volt ősi csillagvizsgáló, valamint olyan istentiszteleti hely, ahol Amun isten közvetlenül érintkezett a földi emberekkel. A karnaki Vörös kápolna (Hatsepszut halotti kápolnája) déli oldalán lévő faragványok adják a legrégebbi bizonyítékot az Opet Fesztiválra. A kápolna szürke dioritból és vörös kvarcitból készült, és az Amun-Re ünnepélyes barkájának adott otthont, amikor azt nem használták a fesztiválokon. A források Amun-Re szobor a kultikus útvonaláról is tájékoztatást adnak Karnak templom és a Luxor templom közötti útvonalon. Az istenségek napbárkákon szállítása egyszerre szimbolizálta a szárazföldi és vízi utazást, és a nap éjszakai utazását az égen és az alvilágban. Ez fontos szimbólum volt az egyiptomiak számára. A templomok fontosságának bizonyítékát egy Amenemhat sírjából származó dal tárgyalja, valamint Amun isten megjelenése a karnaki templomban. A dal így írja le a templomot, és annak vallási szerepét: „olyan, mint egy vallási extázisban részeg, erotikusan hathorikus ruhába öltözött nő, aki várja az isten érkezését”. A hathori köntös Hathorra, a termékenység egyiptomi istennőjére utal.

252054119_2327770914025253_2264007282741735843_n.jpg

A városon keresztül haladó Szfinx sugárútnak egyszerre volt vallási, rituális és közérdekű szerepe. Hiszen a köznépnek csak ekkor volt lehetősége „találkozni” az istenségekkel, mikor a papok végig vittek a szertartási hajókon az istenségeket a városon. Mikor a körmenet megérkezett a templomba, a külső udvarokban szertartások sorozatát tartották, majd az istenségek szobrait bevitték a belső szentélybe. A templombelsőben tartott szertartáson kizárólag a legmagasabb rangú papok és a fáraó vettek részt. A szertartások befejeztével az istenségeket visszavitték Karnakba, miközben a városi lakosság ünnepelte az isteni megújhodást.

(Kósa Ildikó - Egypt Forever)

 

A mappában található képek előnézete Szfinx sugárút megnyitó OPET ünnepség 2021

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.

Nyelvek

MagyarEnglish

Profilkép

Facebook

látogatófigyelő


Levelezőlista


Archívum

Naptár
November / 2022

Elérhetőség

Statisztika

Online: 8
Összes: 718676
Hónap: 20482
Nap: 696