Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

Tutanhamon sírja / 4. rész

Tutankhamon sírja / 4. rész

Folytassuk Tutankhamon fáraó a Királyok Völgyében elhelyezkedő sírjának ismertetését. Előzőleg elemeztük a sír elrendezését és két fontosabb jelenetet a falakon lévő festmények közül. A két ismertetett jelenetben Tutankhamon volt a főszereplő, a szájnyitási jelenetben és a lelkeivel együttesen.  Ezen az útvonalon haladnánk tovább, és ismertetnék újabb érdekes jeleneteket a sírban látható falfestmények közül…

Istennők és istenek Tutankhamon sírjában

A sírban, annak ellenére, hogy kevés a festett felület, természetesen nem hiányozhatnak a fontosabb istenségek sem, hiszen nekik fontos szerepük van a túlvilágon az uralkodó lelkének segítésében.

tta_unidia-bs_35412.jpgAz egyik látványosan szép jelenetben Tutankhamont láthatjuk Nut istennő társaságában. Nut ürvözli az uralkodót a túlvilágon. A jelenetnél a felirat a következő:  "Kétföld Ura, Neb-kheperu-re, örök élettel felruházva" az élők jelmezében. Ez az ábrázolás azért érdekes, mert az Amarna-stílust folytatja. Tutankhamont kiálló kerekded hassal és hosszú nyakkal ábrázolják. Tutanhamon magasan a csípőjén nyugvó ágyékkötőt visel. Nyakában széles gallérszerű nyakéket visel, mely egészen a válláig ér, a fején pedig egy rövid paróka van, melyet aranypánt övez, ureusszal. Egyik kezében botot tart, a másikban pedig bunkót (kisebb buzogányt) az ankh-kereszttel, az élet jelképével együtt. Az istennő fogadja a fáraót, és átadja neki a víz hieroglifa jelét, vagyis az üdvözlés jelét.  Nut vállpántos, testhezálló ruhát visel, széles, vörös, hajtásos vászonövvel, melynek a vége a térde alá ér. Széles gallérszerű nyakéket visel és karkötők is díszítik, parókáját pedig fehér gyászszalag tartja a helyén. A következő szöveg magyarázza ezt a gyászjelenetet: "Az ég úrnője, az istenek asszonya, üdvözletli akit szült, egészséget és éltető levegőt ad a számára. Vagyis a túlvilágon az istennő biztosítja Tutankhamon lelkének túlélését.

Egy másik jelenetben Tutankhamon a túlvilág urával Ozirísszel látható. Tutanhamon itt élőként jeleniktta_unidia-bs_35410.jpg meg, hiszen az élők jelmezében látható, nemes fejdíszt viselve, de még nem az istenek horgas szakállával. Átkarolja Ozirist, „a nyugat mesterét, a nagy isten"-t , aki örömteljesen, barátian üdvözli őt, amint azt a lepelből előbukkanó két kéz jelzi. Megjegyzendő, hogy a király két karja a Ka hieroglifára emlékeztető képet alkot. Ozirisz ureusz nélküli koronát hord, húsa zöld: zöld, mint a rothadó holttest; de zöld, mint az árvíz után újjászületett növényzet. Ozirisz két karja kinyúlik szorosan illeszkedő lepelből, hogy üdvözölje az uralkodót.

Egy újabb látványosan szép jelentben az ifjú fáraót látjuk fontos istenségek társaságában. Az első alak, a jobb oldalon álló Hathor istennő, "az úrnő, aki a nyugati nekropolisz élén áll", írja a kép feletti tta_unidia-bs_35404.jpgismertető. Az istennő úgy van felöltözve, mint Nut istennő, csak a fejdísze különbözteti meg. Fején a nyugat hieroglifája (vagyis itt, mint a Nyugat úrnője szerepel). Mindkét kezében egy-egy ankh jelet tart, és az egyiket a király orra felé nyújtja. Itt Tutanhamon az Amarna-korszakban divatos fejkendőt visel. Passzívan, leeresztett karokkal áll, szemben az istennővel. Fehér ágyékkötőjének teteje körül egy fekete ruhadarab van, amely hátul felfelé emelkedik, végei elöl találkoznak, és dombornyomott vörös övet alkotnak. Arannyal szegélyezett széles fekete karszalagot is visel. A jelenetben a kép bal oldalán a sakálfejű isten, Anubisz látható, akit a szintén Amarna-stílusban ábrázoltak. Ő is egyik kezében ankhot tart, de a másik kezét az ifjú király vállára teszi, mutatván baráti viszonyát és védelemét. A kísérőszöveg úgy jelöli meg, mint "Anubisz, a nyugat élén, a nagy isten, aki a balzsamozás ura".

Anubisz mögött Ízisz istennő áll, ugyanúgy öltözve, mint Nut a szemközti északi falon; és akárcsak Nut,tta_rb_094.jpg Ízisz is üdvözlő gesztust tesz a fáraó felé. A kísérőszöveg is hasonló, mint Nut istennő mellett, ami így hangzik: "Az ég úrnője, aki üdvözli azt, akit a világra hozott,  egészséget és életet adva örökké". Ízisz istennő ruházata is hasonlatos Nut és Hathor istennők viseletéhez. Fehér ruhát, széles nyakéket visel vörös színű csavartmintás hosszú övvel, ami a térdénél is lejjebb végződik. Ez az istennő is gyönyörű parókáján gyászszalagot visel. Mindkét kezében a víz hieroglifáját tartja, vagyis az üdvözülés jeleit.  Az istennő mögött három guggoló alakot láthatunk. E három isten teszi teljessé a déli fal képeit. Mindegyiket "Nagy isten, Duat Ura" jelöléssel látták el, és ez így nem ad információt a tényleges kilétükről, természetükről és funkciójukról. Talán csak az alvilág isteneit összességében akarták így szimbolikusan ábrázolni (emlékezve arra is, hogy a hármas szám a pluralitást jelzi). A három ülő istenség is fehér ruhát visel, széles gallérral, és minden látható az istenségek felfele kunkorodó álszakálla.

tta_unidia-bs_35406--1-.jpgA nyugati fal a sírkamrának a fő fala, épp ezért fontos jelenetekkel díszített. Az Amduat könyve (az alvilági könyve) első órájának ábrázolásait láthatjuk itt, nagyon rövid szövegrészletekkel kiegészítve. Ez az óra az az időszak, amikor a nap lenyugvása után már nem látható, de utolsó sugarai még adnak némi fényt: az egyiptomiak számára ez volt a nap földalatti utazásának előkamrája. Az Amduat könyve az egyik temetkezési kompozíció, melyet az Újbirodalom teológus papjai dolgoztak ki, hogy leírják a nap utazását az éjszaka tizenkét órájában, valamint a reggeli újjászületését. Ez az utazás jelképezte a halott lelkének útját is, az átkelését a túlvilágon, majd a lélek újjászületését. Ezt a elgondolást, „kompozíciót” sokáig kizárólag csak az uralkodók lelki utazásának megjelenítésére használták. De a későbbiek során ezt a kompozíciót magánszemélyek részére készült papíruszokon is használni kezdték. Természetesen az uralkodók mindenben elsőbbséget élveztek, így a túlvilágon is. Míg a köznépnek számot kellett adni evilági tetteikről, viselkedéseikről az istenek ítélőszéke előtt a Kettős Igazság Csarnokában, addig az uralkodók lelkei egyenesen Ozirisz elé kerülnek. Az uralkodók lelke csatlakozik hez a napbárkán és részt vesz a nap utazásán, és segíti a napistent a túlvilági harcában Apófisz ellen. A Napbárkában Heper istenség a felkelő Nap istene látható. 

A keleti fal felső regisztere, amely egyedüliként díszíthető, a temetési menetet ábrázolja, amely jelenet általában csak magánsírokban található, épp ezért érdekes egy fáraó sírjában is látni ezt a jelenetet. Egytta_unidia-bs_35416.jpg csoport főméltóság húz egy szánkót, amelyen temetkezési bárka található, melyen a király holtteste fekszik, a füzérekkel díszített lombkorona alatt. Ez a tizenkét (meg nem nevezett méltóság) mindegyik fehér szandált visel, és öt csoportba rendeződik. Az első öt előkelőből álló csoportot három pár követi, az utolsó ember pedig egyedül áll. Mindegyik alak fehér, széles ujjú tunikát visel, fején fehér gyászszalaggal átkötött fekete paróka. Mindannyian teljesen egyformán néznek ki, kivéve két hátul lévő alakot. A két borotvált fejű figura szinte bizonyosan Felső- és Alsó-Egyiptom két vezíre (Pentu és Usermontu), tekintettel arra, hogy tunikát viselnek erre a funkcióra jellemző vállpánttal, és mindkettőjük feje körül fehér gyászszalag van. Az utolsó alak, aki egyedül áll és a legközelebb áll a múmiához, lehet Horemheb tábornok, vagy Maya kancellár, aki Ay után a két legmagasabb rangú méltóság volt Tutankhamon idejében. A felvonulás feletti szöveg így szól: "Az udvaroncok és a király házának magas rangú tisztviselői, akik Ozirisz királyát, a Két Föld urát, Nebkheperurét nyugatra kísérik. A szavakat mondják: "Ó, Nebkheperuré, menj békével, ó, a föld védelmezője.Az elhunyt király múmiája egy ágyon kiterítve látható, egy jól láthatóan elhelyezett Heper (szkarabeusz) mellett, melyhez a következő felirat tartozik: "A tökéletes isten, a két ország ura, Nebkheperoure, örökké és örökké él . " A múmia fejénél és lábánál Neftisz istennő, illetve húga, Ízisz istennők kis ábrázolása látható. A halotti bárka elején, Neftisz mögött a király szfinxként vagy emberfejű oroszlánként látható egy állványon. A halotti bárka orrára pedig Hórusz isten gyógyító szeme, vagyis az udzsat szem van festve.

Folyt. köv.....

(Egypt Forever - Kósa Ildikó)

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.

Nyelvek

MagyarEnglish

Profilkép

Facebook

látogatófigyelő


Levelezőlista


Archívum

Naptár
Január / 2023

Elérhetőség

Statisztika

Online: 17
Összes: 771186
Hónap: 23509
Nap: 1046