Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

Tutankhamon sírja / 2. rész

Tutankhamon sírja / 2. rész

Tutankhamon sírja / 2. rész

 

tutankhamen_kv62.jpg

A SÍR ELŐSZOBÁJA

Ez a téglalap alakú szoba merőlegesen, dél-északi tengelyen fekszik. Falait vakolták, de díszítésre nem került sor. Nyugati falának bal oldalán egy nyílás vezet a melléképületnek nevezett helyiségbe, melynek padlója mintegy 1 méterrel az előszoba szintje alatt van. Ez a melléképület sem volt díszítve. Az újrafelfedezés során mindkét kamra tele volt temetkezési tárgyakkal. Ezek elsősorban, (bár nem kizárólagosan) az ifjú királyhoz Tutankhamonhoz kapcsolódnak, vagy annak nevével díszítettek; a maradék tárgyak egy része egy női fáraó számára készült.

A sírban jól látható volt, hogy a tárgyak kezdeti elrendezését teljesen megzavarták a rablók. A behatolást követően beavatkozó ellenőrök megpróbálták helyreállítani a rend látszatát; de úgy tűnik, hogy a szívük nem volt a feladatban. Csak tessék-lássék módon látták el a feladatot, mert rendetlenül rakosgatták vissza a tárgyakat, és a hosszabb darabokat a falaknak támasztva hagyták. Carter a feltárást követően azon töprengett a hányaveti eredményből ítélve, hogy miért tettek ilyen csak jelképesnek látszó erőfeszítéseket, úgy, hogy valójában alig tettek ténylegesen valamit.

Az előszoba északi falán van egy nyílás, amely a sírkamra felé vezet. Ezt a nyílást kezdetben befalazták és bevakolták, a vakolatra pedig látványosan nagy nekropolisz pecsétet ragasztottak. Ám ezen a falon is áthatoltak a rablók, és az ellenőrök ellenőrzése után helyreállították a falat és a pecsétet is. Ennek a nyílásnak a két oldalán, a király híres állószobrai álltak feketített fából, aranyozott díszítésekkel.

A SÍMKAMARA

A sírkamra az egyetlen olyan terület, melyet díszítettek a sírban. Amikor felfedezték a sírt, ebben a kamrában a helyiség nagy részét a királyi szarkofágot körülvevő nagy fából készült szentélyek foglalták el (5 x 3,30 x 2,73 m), így csak nagyon kevés szabad hely maradt a falak mellett (75 cm). Ennek a térnek a padlóján mágikus értékű tárgyakat helyeztek el. Ez a kamra is lejjebb van az előkamránál, és valószínű, hogy eredetileg ki kellett bővíteni, hogy a nagy arany szentélyek befogadására alkalmas legyen.

A sírkamra négy falát vakolattal borították, majd díszítették. A mennyezet úgy maradt, ahogy volt. Mind a négy fal tetején az ég hieroglifa jele fut át, két végén keskeny festett kellékekkel.

A díszítő témák egyszerűek, érezhető, hogy milyen sietséggel  kellett elkészülniük a sír díszítésével. Ezt a munkát megnehezítette, hogy a festőknek helyhiányban kellett dolgozniuk. Szinte biztosnak tűnik, hogy a vakolásra és mázolásra csak a koporsó szentélyeinek beszállítása után került sor. A szűk munkakörülmények így nehezítették a munkálatokat. A munka elvégzésének módja megmagyarázhatja az egyik tényt, mely a falak vizsgálatakor nyilvánvalóbbá válik: a falon számtalan barna folt van, amely többé-kevésbé megcsonkítja az összes illusztrációt, melyek gombafoltoknak tűnnek. Carter azt hitte, hogy a gombákat vakolattal vagy festéssel hozták be, majd a gipszből való kipárolgást követően fellépő páratartalom lehetővé tette a növekedésüket. Egy 2011-ben végzett felmérés kimutatta, hogy a barna elszíneződés oka  valóban a gombák anyagcseréje vagy baktériumok által termelt melanin pigment felhalmozódása. Egyértelmű fertőző ágenst azonban nem azonosítottak. Mindazonáltal ezek a leletek megerősítik, hogy a temetkezési kamrát sietve díszítették ki, és amikor a sírt lezárták, a falakon lévő vakolatok és a képi réteg még nedves volt. A nedves falakon pedig megjelent a gombás penészedés…  Amikor a falak teljesen kiszáradtak, a mikroorganizmusok eltűntek, és a foltok megtelepedtek.

A faldekoráció figurái nagy léptékben vannak festve, így drámai módon csökkentve a lehetséges jelenetek számát. A királyt az istenségek, valamint az Amduat (túlvilág) szimbólumai előtt ábrázolják, melyek mindegyike sárga-okker alapra van felfestve, hogy a háttér utánozza az arany színét. A szarkofágkamrát az ókori egyiptomiak "aranyszobának" is nevezték. A vakolatban mind a négy falon egy-egy kis fülkét alakítottak ki a védőfigurák elhelyezésére. A  falakon látszik, hogy a festők vonásai kapkodóak, de pontosak. A karakterek aránya túlzottan módosítottnak tűnik, közel áll az Amarna-stílushoz. Ez nem meglepő, mivel a kézművesek, akik a sírban dolgoztak, valószínűleg korábban Ehnaton számára dolgoztak vagy az ő idejében képeztek ki őket. A motívumok egy része Tut király utolsó két "törvényes" elődjének, nagyapjának, III. Amenhotepnek és dédapjának, IV. Thotmesznek a sírjában találtakra emlékeztetnek. A falak háttérszíne utóbbinál sárga-arany, előbbinél kékesszürke. Másrészt a temetési körmenet és a „szájnyitás” szertartásának ábrázolásai díszítik a sírt, melyek megléte azért különleges, mert ilyen jelenetek eddig csak magánszemélyek sírjaiban kerültek elő.

egipt_2020_-51827038258-_-_-51826928016-.jpg

A Szájnyitási ceremóniája: itt az új fáraó, Ay, végzi a szertartást Tutanhamonon, akit a szövegben Az „apjaként” emlegetnek, holott Tutankahamon sokkal fiatalabb volt Aynál. Az új királyt, Az-t, látványosan megfiatalított testben ábrázolják, termetében pedig valamivel kisebb, mint Tutanhamon. A jelenetben Ay papi párducbőr köpenyt visel, és a kék koronát (Khepresh) az ureusszal kiegészítve, lábán pedig fehér szandál van. Így itt azt a szerepet tölti be, melyet általában egy elhunyt király legidősebb fiának tartanak fenn. Az uralkodói utód, ezzel a rituálé végrehajtásával megerősíti saját legitimitását. Tehát ez a jelenet nem más, mint az, hogy az idős udvaronc kinyilvánítja - nagyon megkérdőjelezhető - trónigényét.

A kísérő szöveg így szól: "A két ország ura, a rituálék ura, Felső- és Alsó-Egyiptom királya Kheper-kheperu-re, Ré fia, Ay isteni atya, örökre felruházott élettel és örökké él, mint Ré."

20130810194014-opening_of_the_mouth_-_tutankhamun_and_aja.jpgA jelenetben Tutanhamon Oziriszként van ábrázolva, atef koronát visel aranyozott ureusszal, és kezeiben tartja hatalmának jelképeit az uralkodói botot és az ostort. Kiterjesztett szakálla horgas hegyével jelzi, hogy megdicsőült az elhunyt. Nyakában egy nagy gallér van, amelyen az újjászületés jeleként egy szkarabeusz van felfüggesztve, amely a napkorongot görgeti maga előtt.

Ay és Tutankhamen között egy koporsó látható: ez tartalmazza a „Szájnyitás” szertartásához szükséges tárgyakat. A kis vázák tömjénkötegeket tartalmaznak. A szöveg így szól: „A nagy isten, a két ország ura, a koronák ura, Felső- és Alsó-Egyiptom királya, Nebkheperuré, Ré fia, Tutanhamon, a déli heliopolisz mestere (vagyis Théba), örök élettel felruházva."

 

Folyt. köv....

 

Egypt Forever - Kósa Ildikó

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.

Nyelvek

MagyarEnglish

Profilkép

Facebook

látogatófigyelő


Levelezőlista


Archívum

Naptár
November / 2022

Elérhetőség

Statisztika

Online: 14
Összes: 724471
Hónap: 18568
Nap: 650