A TT56 számú sír Sheikh Abd el-Qurna területen található, és a thébai nekropolisz részét képezi, a Nílus nyugati partján, Luxorral szemben. A sír az ókori egyiptomi tisztviselő, Userhat temetkezési helye, aki a királyi írnok volt, a 18. dinasztia idején, II. Amenhotep uralkodása idején. A TT56 az egyik legjobb állapotban fennmaradt thébai nemesi sír Nyugat-Thébából. Ez a hely jól tükrözi Userhat felső-középosztálybeli társadalmi státuszát, mert az akkori méltóságok magasabban a domboldalon temették el. Csak később, mikor a hely megtelt, akkor kezdtek a méltóságok a domb alsó részét is igénybe venni temetkezési céllal. A sír egy olyan műemlékcsoport része, mely Hatsepszuttól Amenhotep II-ig terjedő időszakból származik. A TT56 sír a 18. dinasztia sírjainak szokásos formáját mutatja, ami egy nyitott udvarból nyíló két kamrából áll, fordított “T” alakban. A sírokhoz való hozzáférést biztosító udvar szimbolikusan keleti tájolású, míg a belső kamrák nyugatra néznek. A TT56 számú sír, valamint a hozzá tartozó sírok csoportja ettől a kelet-nyugati tengelytől egy észak-délibb tengely felé tér el, annak a dombnak az elhelyezkedése miatt, melybe építették. A sírkomplexumot az udvarral együtt a tömör sziklába vájták. Az udvar csaknem hosszúkás alakú, a sír bejárata az udvar déli végének sziklás falában található, a középponttól kissé balra nyílik; természetes kőből faragott oszlopok és áthidalók keretezik. A sziklába vágott két lépcsőfok az udvar szintje alatt egy méterrel egy hosszanti kamrába vezet. Ez magában foglalja a két végén a kultikus istentiszteleti helyeket, melyeket egy sztéla és egy hamis ajtó képvisel a két kis végfalon. A bejárattal azonos tengelyen fekvő hosszú folyosó végén egy embernagyságú, sziklába vájt szoborcsoport állt, mely a tulajdonost és feleségét ábrázolta. Sajnos ez csak nagyon töredékesen maradt meg.

A 18. dinasztia legtöbb sírjával ellentétben a TT56 számú sír szinte teljesen díszített. Számos jelenet azonban nincs befejezve, különösen a szövegek hiányoznak helyenként, vagy csak a jelek kontúrjait rajzolták még csak fel, de előfordul olyan rész is, ahol a hieroglifákat nem színezték ki. A falak és a mennyezet elkészült, kivéve a jobb oldali fal utolsó részét, ahol csak vázlatok láthatók. A rajzok és  feliratok konzerválása figyelemre méltóan sikerült, a színek kivételes frissességűek. Festményein sok élénk színekkel festett jelenet látható, melyek az elhunyt Userhat-ot és feleségét Mutnefret-et ábrázolják. Több jelenetben láthatjuk, ahogy Userhat és felesége áldozóasztalok mellet ülnek, és ajándékokat kapnak a túlvilágon. A sír faldíszítésein gyönyörű jeleneteket láthatunk ahol Userhat gazellákra és vizilovakra vadászik. A sír falfestményei látványosan élénk színekben maradtak meg.

Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]