Megfejtették az egyiptomi szarkofágra vésett rejtélyes szöveget, közismert név bukkant elő.

2009-ben találták meg egy egyiptomi sírkamrában azt a rejtélyes szarkofágot, amelynek bonyolult története bontakozott ki az utóbbi másfél évtizedben. A kősíron lévő ősi írás szerint a műtárgyat kétszer is használták, de csak a benne másodszorra eltemetett személy ismert. A második holttest a 21. dinasztia főpapja, Menkheperrê múmiája volt, az első tulajdonos személye azonban rejtély maradt. Egészen mostanáig.

A párizsi Sorbonne Egyetem egyiptológiai docense újabb nyomokra bukkant. A szakember megvizsgálta a gránitszarkofág egy töredékét, és fáradtságos munkával megfejtette a rávésett hieroglifákat. Kiderült, hogy az egyik legismertebb egyiptomi uralkodó nevét rejti a szarkofágra vésett szöveg. A sírokban gyakran előfordul egy ovális formájú dísz, amelyre olykor feliratokat vésnek, ez történt most is. A szöveg egy jól ismert alak nevét rejtette: II. Ramszesz. A kutató szerint a felirat bizonyíték arra, hogy a műtárgy eredetileg a híres fáraó sírjából származott, és a fosztogatás után újra felhasználták azt. Nyilvánvaló, hogy ez egy fáraó szarkofágja volt. A gránit kőtábla az első használatból származik, és II. Ramszesz trónnevét, Usermaatré-t tartalmazza. Ő volt az egyetlen fáraó, aki ezt a nevet használta az ő idejében, így ez minden kétséget kizáróan az ő szarkofágja volt eredetileg” – mondta Frédéric Payraudeau.

II. Ramszesz volt a 19. dinasztia harmadik fáraója, és uralkodása – i.e. 1279 és 1213 között – a második leghosszabb volt Egyiptom történetében. Győzelmes hadjáratairól és az építészet iránti érdeklődéséről volt ismert, rendszeresen emeltetett magának monumentális emlékműveket. Múmiája a kairói Egyiptomi Civilizáció Nemzeti Múzeumában található. Egy másik, II. Ramszeszhez tartozó koporsót 1881-ben fedeztek fel Luxor közelében, de a tanulmányban elemzett szarkofágtöredéket Abydosban, egy 64 kilométerre északnyugatra fekvő városban találták meg. II. Ramszesz sírját az ókorban kifosztották, talán két évszázaddal a halála után. Sajnos nem ő volt az egyetlen, a sírrablók felbecsülhetetlen károkat okoztak az ókorban és utána is. A gránittöredékről, amely a szarkofág hosszabbik oldalának csaknem teljes része, korábban azt hitték, hogy egy kisebb jelentőségű személyé volt. A francia kutató azonban mindvégig kételkedett ebben.

„Azt a megállapítás, miszerint egy fáraó valamelyik gyermekének a szarkofágjáól származó leletről van szó, mindig furcsának tartottam, mert ennek a gondosan megmunkált darabnak a díszítése arra utal, hogy egy kiemelkedően fontos uralkodónak készíthették” – mondta Payraudeau, aki most be is bizonyította elméletét. Joann Fletcher, egyiptológus és az Egyesült Királyság Yorki Egyetem régészeti tanszékének professzora lenyűgöző nyomozói munkának nevezte, amely bemutatja, hogyan bontakozik ki Egyiptom ősi múltjának története még mindig új felfedezésekkel és értelmezésekkel. „A végső lelethely is a legérdekesebb, mivel Ramszesz szarkofágját nemcsak újrahasznosították, hanem egy bizonyos ponton Abydosba költöztek, amelyet akkor Egyiptom legvallásosabb helyének és az egyiptomi királyság szellemi otthonának tartottak” – mondta Fletcher.

Jean Revez, a montreali Quebeci Egyetem történészprofesszora egyetértett. „Payraudeau helyesnek tűnik a kartusról, és a párhuzamok, amelyeket a 19. dinasztia egy másik királyának, Merneptahnak, II. Ramszesz fiának és utódjának szarkofágjaival állít fel, relevánsak.” Peter Brand, az egyetem egyiptológia és ókori történelem professzora szerint az Újbirodalom fáraóinak koporsóit mindig kőből készült szarkofágdobozokba zárták, amelyek gyakran gránitból készültek, de II. Ramszesz vagy apja, I. Széti koporsóinak nyomát eddig nem találták. Memphisből. „Ez arra utal, hogy mindkettőt „újrahasznosították” a későbbi egyiptomiak” – mondta Brand. Nem meglepő, tette hozzá, hogy II. Ramszesz kőszarkofágját végül elvitték – miután kirabolták a sírját, és múmiáját biztonságosan elrejtették egy titkos sírboltban –, és hogy egy későbbi főpap kölcsönkéri ezt a rendkívül tekintélyes tárgyat. saját temetése. Érvelése szerint az egyiptomiaknak különös tulajdonosi érzésük volt a régi műemlékek iránt, és ezt az újrahasznosítást „méltányos használatnak” tartották.

„Dr. Payraudeau nyomozói munkája Ramszesz eredeti tulajdonosának felfedezésében figyelemreméltó és fontos felfedezés – mondta Brand –, és tankönyvi példa a törölt vagy megváltoztatott feliratok „törvényszéki” tanulmányozására, amelyet az egyiptológusok, köztük jómagam is gyakran végeznek, hogy megértsék a az ókori leletek összetett történetét, és jobban megértheti az ókori Egyiptom hosszú és színes történelmét.”

Pontszám
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]