Horemheb (uralkodói nevén Dzseszerheperuré Szetepenré) az ókori egyiptomi XVIII. dinasztia utolsó fáraója. Közembernek született, nem fűzte vérrokonság az uralkodócsaládhoz. Katonai pályafutása során emelkedett egyre magasabbra a ranglétrán, mígnem Tutanhamon uralkodása alatt egyike volt azoknak, akik az országot irányították a gyermekkorú fáraó helyett. Bár Horemheb volt Tutanhamon kijelölt örököse, az ifjú uralkodó halálakor Ay vezír lépett trónra, elorozva az uralkodás jogát a tábornoktól. Horemheb csak Ay halála után lett fáraó; elődje emlékét igyekezett elpusztítani. Mivel nem született gyermeke, így utódjának katonatársát, Paramesszut nevezte ki, aki I. Ramszesz néven lépett trónra, leszármazottai pedig dinasztiaalapítóként tekintettek Horemhebre és nagy tiszteletben tartották.

Amenia ókori egyiptomi nemes hölgy, Ámon énekesnője, Horemheb fáraó felesége. Még férje trónra lépése előtt halt meg, valószínűleg Az vagy még korábban, Tutanhamon uralkodása alatt. Horemheb második felesége, Mutnedzsmet feltehetőleg Ay lánya volt.

Ameniát Horemheb szakkarai sírjába temették, ugyanoda, ahová később Mutnedzsmetet is. Valószínűleg őt ábrázolja egy jelenet a sír előudvarában, illetve egy másik a kápolna bejáratánál. A sír két kápolnájában is ábrázolják férjével közös szobron. A második udvar oszlopain maradt fenn neve és hogy Ámon énekesnője volt. Maga Horemheb nem ide, hanem a Királyok völgyében temetkezett.

2009-ben a British Museum egy korábban azonosítatlan szobráról (EA36) bebizonyosodott, hogy Horemhebet és Ameniát ábrázolja. A szobrot a múzeum 1837-ben vásárolta az Anastasi-gyűjteményből. A szobor annyiban különleges, hogy a szokástól eltérően a feleség mindkét kezével fogja férje kezét. A kezek letörtek a szoborról, de 1976-ban Horemheb sírjának feltárásakor megtalálták őket. A letört kezekről készített gipszmásolat pontosan illett a British Museumban lévő szoborhoz, így sikerült bizonyítani, hogy a szobor Horemheb szakkarai sírjához tartozott.

Pontszám
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]