Egy figyelemre méltó régészeti felfedezés során a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának expedíciója az Abu Sir-ben végzett kiterjedt ásatásai során feltárta a királyi írnok, „Djehutyemhat” sírját. Ez a történelmi lelet az időszámításunk előtti első évezred közepére vezethető vissza.

Az Abu Sirban elhelyezkedő temetőnek ez a része a XXVI. és a XXVII. dinasztia nagyra becsült tisztviselőinek és katonai parancsnokainak végső nyughelye. A sírok tudományos jelentőségét az ókori egyiptomi társadalommal foglalkozó tudósok számára nem lehet túlbecsülni. Dr. Mustafa Waziry, a Régiségek Legfelsőbb Tanácsának főtitkára hangsúlyozta ennek a felfedezésnek a fontosságát. Az ókori egyiptomi történelem XXVII. dinasztiája idején élt királyi írástudó, “Djehutyemhat” személyében rejlik, aki korábban a homályba burkolózott. Ez az új felfedezés – párosulva a nem túl rég felfedezett sírokkal, mint például “Wahibre-mery-Neith” katonai parancsnok sírjával, melyet szintén a cseh misszió fedezett fel tavaly – azt ígéri, hogy megvilágítja azokat a történelmi átalakulásokat, melyek Egyiptomban bontakoztak ki az i.e. 5-6. században.

Dr. Miroslav Barta, a cseh misszió igazgatója elmagyarázta, hogy a sír két részből állt. Az egyik rész a földfeletti kamrákból és egy folyosóból állt, ami a sírkamrához vezető aknához vezetett. Míg a sír felső részét nem találták épségben, a sírkamrában számos gazdag hieroglif felirat és jelenet található. A sírkamrába egy körülbelül három méter hosszú, kis vízszintes járaton keresztül lehet bejutni.

Meglepő módon a sírhoz vezető aknában számos olyan jelenet maradványát fedezték fel, amelyek a szomszédos sír dekorációinak részét képezték, amit egy “Menekhibnekau” nevű katonai vezető számára építettek.

Továbbá hozzátették, hogy a “Djehutyemhat” sírkamrája gazdag feliratokban és jelenetekben. Az északi falon (a bejáratnál) kígyómarás elleni vallási szövegek hosszú sora található, amik a piramisszövegekből származnak. A déli és nyugati falakon a rituális felajánlások jelenetei és a felajánlások jelentős listája látható. Ami a sírkamra mennyezetét illeti, rajta a Nap égbolt-útjának ábrázolása látható reggeli és esti csónakjaiban, napfelkeltét és napnyugtát dicsőítő himnuszokkal kísérve.

A sírkamrában Dr. Mohamed Meghahed, a cseh misszió igazgatóhelyettese leplezte le az elhunyt kőkoporsóját. A koporsó külsején és belsejében is hieroglif feliratokat és istenségábrázolásokat faragtak. A koporsó fedelének felső részén és hosszabb oldalain a Halottak könyvének különböző részei, köztük védőistenségek képei szerepeltek. A koporsó fedelének rövidebb oldalain Ízisz és Nephthys istennők, valamint az elhunytak védelmére szolgáló varázslatok láthatók. A koporsó külső oldalait koporsószöveg- és piramisszöveg-részletek díszítették, visszhangozva a sírkamra falain már megtalálható varázsigéket. A koporsó belső falán Imentet istennőt, a nyugat istenségét ábrázolták. A belső oldalakon istennők és a földisten, Geb vallási és mágikus szövegeket szavalt. Ezeknek a feliratoknak az volt a célja, hogy biztosítsák az elhunyt zökkenőmentes átmenetét a túlvilágra.

Dr. Mohamed Magdi hangsúlyozta, hogy a “Djehutyemhat” sírjából nem fedeztek fel temetkezési tárgyakat, ami arra utal, hogy fosztogatás áldozatává válhatott, valószínűleg már az i.e. 5. században. A csontvázmaradványok antropológiai elemzése azt mutatta, hogy “Djehutyemhat” viszonylag fiatalon, valószínűleg 25 éves korában elhunyt. A maradványain foglalkozási megbetegedések jelei mutatkoztak, mint például a hosszan tartó ülés miatti gerincerózió és a súlyos csontok törékenysége, ami további utalást tett a szomszédos sírok lakóival, köztük a jól ismert Iufaa pappal való lehetséges kapcsolatra.

2023. 11.02. (Egypt Forever – Kósa Ildikó)

Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 1 Átlag: 5]