A Luxortól kb. 170 km távolságra lévő település Abydos, a legősibb szakrális város Egyiptomban… Mindig élmény, ha eljutunk ebbe a templomba… nem csak azért érdekes a hely, mert a legtöbb turista sosem látja ezt a helyet, hanem mert tényleg egy különleges helyszín.

Abydos több szempont miatt is érdekes település és régészeti helyszín. Egyrész történelmileg óriási jelentőséggel bír, hiszen különleges sírok és templomok vannak a területen. Azért is jelentős, mert még nincs minden régészeti terület feltárva a környéken, így akár nagy jelentőségű leletek is lehetnek még a homok alatt. Másrészt pedig azért is jelentős, mert a már feltárt sírok is folyamatosan tolják előbbre és előbbre az ókori Egyiptom történelmi idejét. Ez volt Egyiptom legkorábbi királyainak nekropolisza, hiszen itt találhatók a történelem ködébe vesző predinasztikus királyok sírjai. Gondoljunk csak a kb. 7-8 évvel ezelőtt megtalált Skorpiókirály sírjára, akit előzőleg mitikus (nem létező) királynak gondoltak… és a sírjának megtalálása újabb századokkal tolta előbbre Egyiptom történelmi időrendjét. Szentnek gondolták a várost már az óbirodalom korában is. Az óbirodalmi piramisépítő fáraók szimbolikus sírokat építettek a területen. Itt találták meg az egyetlen aprócska szobrot, ami Hufu-t a Nagy Piramis építtetőjét ábrázolja.

És ez a helyszín Ozirisz isten imádatának zarándokközpontja is, hiszen itt található Ozirisz isten szimbolikus nyughelye. A hatalmas, egyenes kőtömbökből épült Osirion érdekes épület, melynek építési idejéről csak teóriák és találgatások vannak. Az épület szerkezeti felépítése a Nagy Szfinx melletti Szfinx-templom és Völgytemplom stílusát idézi. Ezen épületekhez hasonlóan hatalmas 50-80 tonnás, négyszögletes gránittömbökből épült, és az épület oszlopain és kisebb termeinek falán nincsenek feliratok. Csak az egyik oszlop belső oldalán látható egy érdekes ábra… a híres „élet virága” szimbólum. A templom mélyen a föld alatt helyezkedik el, így sok esetben a talajvíz elönti a templom belsejét. Feliratok csak az épülethez vezető folyosókon falain láthatók. Ezekben a feliratokban Merneptah és I. Széthi fáraók beszámolnak arról, hogy felújították Ozirisz isten templomát.

Az Osirion nem csak építési idejével kapcsolatos bizonytalanság miatt érdekes, hanem attól is, hogy ez az igen jelentőségteljes spirituális szimbólum helyszíne. Az élet virága szimbólum az élet különleges kezdőpontját jeleníti meg: a sejtosztódást, vagyis az élet valódi kezdetét. Maga az Osirion épülete is hasonló jelentéssel bír, hiszen a nagy istenség Ozirisz sírhelyének tekintették. Ozirisz képviseli a halál utáni újjászületést… a természet megújhodását épp úgy, ahogy a test a halál utáni újjászületését egyaránt. Épp ezért ez a templom is a megújhodás energiáit képviseli… ezt adja át nekünk.

Abydosi régészeti terület ékessége I. Széthi hét szentélyből álló, gyönyörűen díszített halotti temploma. A templom nagyon szép állapotban marad meg. A rendkívüli minőségi helyreállítási és felülettisztogatási munkálatok csak fokozzák a templom szépségét. Élmény belépni ebbe a templomba. Itt valóban megtapasztalhatjuk milyen hangulat uralkodott az ókori templomokban. Mindent átitat a misztikusság, a rejtélyes hangulat, a nap fényének különleges hatásai által.

I. Széthi templomának a megszokottól eltérően L alakú alaprajza van.  A templom elsősorban mészkőből épült, és igen jellegzetes, finoman kidolgozott, süllyesztett domborműveiről híres. A templomot I. Széthi halála után fia, II. Ramszesz fejezte be, akinek a kartusai megtalálhatók a templom egyes részein.

A templom szentélyeit I. Széthi fáraónak, Ré-Harakti, Ptah, Amon, Ízisz Hórusz és Ozírisz isteneknek szentelték. Ezeket a kápolnákat olyan jelenetek díszítik, ahol a király áldozatokat mutat be az isteneknek, és cserébe megkapja az élet és az uralom szimbólumait, valamint királyi jelvényeket. Ezeket a jeleneteket arra szolgáltak, hogy általuk a király a halál és a feltámadás istenévé, Ozirisszé alakítsák az istenek. A templom hyposztill csarnokaiban sejtelmes félhomály uralkodik. A beszűrődő fénysugarak varázslatos hangulatot adnak a termeknek.

És itt láthatóak azok a különleges “tank, helikopter, űrhajó” jelek… amik I. Széthi és II. Ramszesz neveinek egymásra faragásából jöttek létre. Valójában roppant érdekes véletlen, hogy a két név jeleinek kombinációja három modern technikai eszköz alakját láttatja velünk.

A templom déli bővítménye több kápolnát tartalmaz, köztük Ptah-Szokarisz és Nefertum istenek kápolnáit, egy Bárka-csarnokot (ahol a szertartások során az istenszobrokat szállító bárkokat tartották) és a befejezetlen “Mészárosok termét”.

Ezekben a termekben láthatóak a szintén híres dzsed oszlopos, illetve “Ozirisz fejét” ábrázoló képek.

Az épületből az Osirion felé kivezető hátsó kapu felé vezető folyosón található az “Ősök galériája”, vagyis a híres Abydos királylista. A falon I. Széthi ismerteti meg híres őseivel fiát Ramszesz-t. A királylista Ménésztől indulva tartalmazza a fáraók listáját. (Pár fáraó/fáraónő neve nem szerepel a listában. Ilyen pl: Hatsepszut, Eknaton, Szemenhkáré, Tutankhamon, Ay, akik neve hiányzik a felsorolásból.)  Úgy tartják, hogy itt kezdődtek a templomi rituálék. Ezután a papok körmenete látogatja meg a hét kápolnát, és eléri Ozirisz kis kápolnáját. A rituálék arra szolgáltak, hogy az elhunyt királyt, I. Szétit Ozirisz istenné alakítsák, akivel az elhunyt egyiptomi királyokat azonosították.

A templomkörzetben található még II. Ramszesz temploma, ami sajnos töredékesen maradt fenn, de mégis érdemes megtekinteni, mert a megmaradt falak díszítései különleges színekben pompáznak. A templom oszlopainak falain olvasható feliratokban II. Ramszesz több istenség oltalmába helyezi magát. A templom falain látható díszítések lenyűgözően szépek, látványosan szép színekben pompáznak.

Pontszám
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]